Jan van Riebeeckmuseum

Terugkijken op 400 jaar Jan van Riebeeck

Trots of schaamte?

Welkom bij onze digitale tentoonstelling ‘Trots of Schaamte’. Begin bovenaan van links naar rechts. Door erop de klikken worden de afbeeldingen groter en zijn ze te lezen. Het grijze bord biedt een entree op de tentoonstelling. Op de rode borden leest u meer over Jan van Riebeeck, de tijd waarin hij leefde en hoe zijn acties hebben doorgeklonken in de geschiedenis van Zuid-Afrika. De gele borden vertellen over hoe Jan van Riebeeck omstreeks 1952 – 300 jaar na diens landing op de Kaap – wordt herdacht. Afsluitend wordt er op de groene borden ingegaan op het kantelpunt in Jan’s nagedachtenis.

Niet langer wordt hij beschouwd als een ‘stichter’, ‘held’ of ‘vader des vaderlands (Zuid-Afrika)’.
De acties van de VOC in het algemeen en van Jan van Riebeeck in het bijzonder worden onder de loep genomen.
Was hij wel zo heldhaftig?

Bent u in de buurt? Kom dan gerust langs om de tentoonstelling in het echt te bekijken. De tuin waar onderstaande tentoonstellingsborden in hangen, is vrijwel dagelijks geopend, zelfs als het museum gesloten is.