Jan van Riebeeckmuseum

Een les over de tijd van regenten en vorsten, burgerschap, meningsvorming en de actualiteit?

Neem je klas mee naar het Jan van Riebeeckmuseum.

 

Ontdek alle antwoorden en meer tijdens een bezoek aan het Jan van Riebeeckmuseum in Culemborg!

Basisonderwijs:

Wij verzorgen een uitdagende les die aansluit bij de geschiedenislessen over de Tijd van ontdekkers en hervormers voor de bovenbouw. In deze les leren kinderen over de VOC, Specerijenhandel, kolonialisme en de rol van Jan van Riebeeck en de oorspronkelijke bewoners.

 
Voortgezet onderwijs:

Wie is Eva Krotoa en wat is haar relatie met Jan van Riebeeck. Hoe komt het dat Jan van Riebeeck volgens sommigen een heldhaftige avonturier is en volgens anderen het begin van alle problemen in de geschiedenis van Zuid-Afrika?

Onze lesbrief laat leerlingen zelf op onderzoek uitgaan in en rond ons museum. Ze leren de geschiedenis vanuit verschillende gezichtspunten verklaren. In een afsluitend debat delen ze met goed onderbouwde argumenten hun eigen, nieuw verkregen inzichten.