Jan van Riebeeckmuseum

Het Jan van Riebeeckmuseum wil:

Inzicht geven in de tijd waarin Jan van Riebeeck leefde en werkte.

De geschiedenis van de stichting van de Kaapkolonie vanuit verschillende perspectieven belichten.

Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs laten kennismaken met Jan van Riebeeck, zijn tijd en de verschillende perspectieven op dezelfde historische feiten.