Jan van Riebeeckmuseum

Het Jan van Riebeeckmuseum wil:

Inzicht geven in de tijd waarin Jan van Riebeeck leefde en werkte.

De geschiedenis van de stichting van de Kaapkolonie vanuit verschillende perspectieven belichten.

Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs laten kennismaken met Jan van Riebeeck, zijn tijd en de verschillende perspectieven op dezelfde historische feiten.

Het Jan van Riebeeckmuseum is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de documenten die wij in het kader hiervan op de website dienen te publiceren.

ANBI gegevens 2021

jaaroverzicht museum 2021

anbi informatie jaar 2020

Verslag van activiteiten 2020