Jan van Riebeeckmuseum

Over Jan van Riebeeck

Jan van Riebeeck werd op 21 april 1619 geboren als zoon van de Culemborgse chirurgijn Anthony Jansz. van Riebeeck en zijn vrouw Elisabeth Goverts. In 1651 gaven de Heren XVII Van Riebeeck de opdracht om een fort te bouwen aan de Kaap. Betrekkingen aan te knopen met de oorspronkelijke bewoners, vers voedsel en water te verstrekken aan passerende compagniesschepen en om de nederzetting snel zelfvoorzienend te maken. Met deze taken in het hoofd ging Van Riebeeck met zijn familie en zijn manschappen aan boord en stichtte hij Kaap de Goede Hoop.

 

Portret van Jan van Riebeeck (1619-77). Bevelhebber van Kaap de Goede Hoop en van Malacca en secretaris van de Hoge Regering van Batavia, anoniem, ca. 1660

De laatste jaren veranderd het perspectief op historische figuren die een rol hebben gespeeld in het koloniale verleden. Voor Jan van Riebeeck betekent dit dat enerzijds zijn standbeeld in Kaapstad nog altijd overeind staat en dat Jacob Zuma, voormalig president van Zuid-Afrika, in het parlement verklaart dat de problemen van Zuid-Afrika zijn begonnen bij de landing van Jan van Riebeeck.